Cichlidés du Lac Malawi

Maylandia mbenjii

Maylandia mbenjii (Stauffer, Bowers, Kellogg, & McKaye, 1997)

Synonyme

  • Metriaclima mbenjii Stauffer, Bowers, Kellogg, & McKaye, 1997

L’espèce

Maylandia mbenjii (Vichy, congrès AFC 2007)
Maylandia mbenjii (Vichy, congrès AFC 2007)